طباخی خدامراد

0194 khodamorad tabbakhi

شهید: خدامراد طباخی فرزند: محمد متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/03/29 محل شهادت: دهلاویه عضویت: فدائیان اسلام محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: […]

طهماسبی علیرضا

0195 alireza tahmasebi

شهید: علیرضا طهماسبی فرزند: احمد متولد: 1342 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 0360/06/13 محل شهادت: دهلاویه عضویت: فدائیان اسلام محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: […]

طاهری پور احد

شهید احد طاهری پور

 سردار شهید: احد طاهری پور فرزند: محمدنبی متولد: 1340 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/01/12 محل شهادت: جزیره مجنون محل دفن: کازرون بهشت زهرا وصیتنامه شهید: بدانید که اگر در […]