13917013174

صادق زاده عوض

شهید: عوض صادق زاده فرزند: محمدرضا متولد: 1340/04/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/06/08 محل شهادت: جاده بروجرد اراک محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات:   قسمتی از وصیتنامه شهید:...

13916687532

صادق زاده اسماعیل

شهید: اسماعیل صادق زاده فرزند: محمدرضا متولد: 1347/01/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/01/01 محل شهادت: جزیره مجنون محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات:   قسمتی از وصیتنامه شهید: ملت...