بذر افشان عباس

بذرافشان عباس

شهید: عباس بذرافشان

فرزند: حبیب اله

متولد: 1333

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1362/04/30

محل شهادت: پیرانشهر

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا