بازیاز زین العابدین

بازیار زین العابدین

شهید: زین العابدین (بهروز) بازیار

فرزند:عوض

متولد: 1341/01/01

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1361/02/12

محل شهادت: خرمشهر – آبادان

محل دفن: کازرون بهشت زهرا

به اشتراک بگذارید: