سعید حاج سیدباقر

سعید حاج سید محمدباقر

 شهید: حاج سید محدباقر سعید

فرزند: سید اسماعیل

متولد: 1312

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1366/01/17

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کازرون گلستان شهدا