خورشیدی صدرالله

خورشیدی صدرالله

شهید: صدرالله خورشیدی

فرزند: لطف الله

متولد: 1333

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۰۹/۱۹

محل شهادت: جبهه جنوب

محل دفن: کازرون گلستان شهدا