رئوفی منصور

رئوفی منصور

شهید: منصور رئوفی

فرزند: کریم

متولد: 1346

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1362/05/05

محل شهادت: حاج عمران عراق

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا