رضائیان پور شکرالله

رضاییان پور شکرالله

 شهید: شکرالله رضائیان پور

فرزند: محمدباقر

متولد: 1337

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1361/05/07

محل شهادت: پاسگاه زید

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا