15 دی سال های 59، 66

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

15/10/59

عمليات نصر در منطقه عمومي سوسنگرد هويزه : مانور و اهداف عمليات ، ابلاغيه رئيس جمهور حاوي تأكيد بر سرعت كار و شرح عمليات شامل پيشرويها و پيروزيهاي ناقص روز اول .

 سقوط يك فروند هواپيماي خودي و يك فروند هليكوپتر دشمن در جبهه عمومي اهواز .

 پيام رئيس جمهور ( بني صدر ) به امام خميني دربارة عمليات پيروز جاري و پاسخ امام .

سخنان امام خميني در مورد اهميت و رسالت مطبوعات در شرايط حساس كنوني و سرزنش تضعيف كنندگان نظام و انقلاب و كوشش براي حل يا تخفيف بحران سياسي داخلي .

 تفسير راديو اسرائيل درباره انزواي ايران : ايران در درگيري با ابرقدرتها ، بخصوص با آمريكا ، به دو بلوك اسلامي عربي و جهان سوم پشت گرمي داشت .

 با حمله عراق به ايران ، هر دو پشتيبان را يك جا از دست داده است ، به جز ليبي و سوريه كه خود دچار مشكل بوده و يا منزوي هستند .

 راديو صوت الجماهير : شهردارالخليل بر ايستادگي ملت عرب فلسطين در كنار عراق عليه فارسهاي مهاجم تاكيد دارد .

15/10/66

گاري سيك مشاور امنيتي كاخ سفيد در دوران كارتر: اعمال تحريم، ايران را به پشت ميز مذاكره نخواهد كشاند و اين كشور را به زانو در نخواهد آورد.

جيمزبيل رئيس مطالعات بين‌المللي دانشكده ويليام اندماري آمريكا: هرچقدر ايران بيشتر تحت فشار قرار گيرد در ادامه جنگ مصمم‌تر مي‌شود.