20 آذر سال های 59، 60، 65

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

20/09/59

ادامة ” جنگ آب ” در جبهه جنوب .

 تحركات ضد انقلابي جبهه شمال .

 تلاشهاي صلح : تقاضاي ميانجيگري عراق از انگليس ـ ابراز اميدواري عربستان براي پايان قريبالوقوع جنگ .

 تغيير سيستم ارتش مصر در خدمت تسليح بيشتر عراق .

 تحليل راديوكلن از افزايش مشكلات ارتش عراق در خاك ايران به دليل رسيدن فصل باران .

روزنامه گاردين و بررسي سازگاري مردم ايران با جنگ .

 روزنامه اطلاعات و بررسي بسيج مردمي و نظرات خط امام در جنگ .

گزارش درگيريهاي مدارس تهران در روزنامه هاي انقلاب اسلامي و نيز خبر درگيريهاي سياسي در شاهرود .

20/09/60

عملیات مطلع الفجر.

20/09/65

امضاي قرارداد تحويل شش دستگاه سيستم رادار دفاع هوايي … ار-2د از سوي انگليس به ايران.