15 آذر سال های 59، 65

روز شمار دفاع مقدس

15/09/59

تبادل آتش در جبهه هاي جنوبي و مياني . درگيري هوايي خودي و دشمن و خسارت متقابل .

گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد دربارة آخرين وضعيت جبهه هاي جنگ . دبير و سخنگوي شوراي عالي دفاع : در جنگ عنصر اصلي نيروي انساني است و اين درست نقطة قوت ما و نقطة ضعف عراق است . نقش مردم و مسؤلان مردمي در استقلال كشور و حل مشكلات ، از ديدگاه امام خميني .

اعلام مواضع ايران در بيان رئيس مجلس ( آقاي هاشمي رفسنجاني ) مبني براينكه نه تنها قبول شرايط ايران بلكه اجراي آن شرايط باعث آزادي گروگانها خواهد شد ـ اعلام مواضع آمريكا توسط واسطه هاي الجزايري مبني براينكه اگر ايران قبل از تحويل زمامداري به ريگان مسألة گروگانها را حل نكند وضعيت مشكلتري پديد خواهد آمد .

اظهارات رئيس جمهور ( بنيصدر ) در مورد تحرك گروه هاي ضدانقلاب در پوشش حمايت از وي و محكوم كردن آن در مصاحبه با روزنامه انقلاب اسلامي و حمله مجدد به جريان مقابل در سرمقاله همين روزنامه . شركت رئيس جمهور ، نخست وزير و رئيس مجلس در جلسه حل اختلاف برپاشده توسط جامعه روحانيت مبارز تهران و تصميمات مربوطه .

كارشناسان مسائل ايران در لندن : نزديكترين پيوند ارتش با بني صدر است نه رهبران مذهبي ، امّا روابط ارتش و بنيصدر هم توسعه نيافته است ، چون ارتش وي را يك رهبر قوي و نمونه نميداند . پيشبيني يك مركز تحقيقاتي در آمريكا : جنگ ايران و عراق يك جنگ طولاني بدون پيروز خواهد بود .

15/09/65

حمله 10 فروند هواپيماي دشمن به اهواز و بمباران نقاط مسكوني و صنعتي شهر.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید