دیده ور سیدمحمدکاظم

دیده ور سیدمحمدکاظم

شهید: سید محمدکاظم دیده ور

فرزند: سید محمود

متولد: 1339

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/10/28

محل شهادت: شلمچه

عضویت: سپاه پاسداران

محل دفن: کازرون گلستان شهدا