کتویی زاده محمدصادق

کتویی زاده محمدصادق

شهید: محمدصادق کتویی زاده

فرزند: اسدالله

متولد: 1347

محل تولد:

تاریخ شهادت: 1365/02/24

محل شهادت: شهرهانی

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا