نوبهار جلال

نوبهار جلال

سردار شهید: جلال نوبهار

فرزند:برات

متولد: 1338/01/01

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1366/01/20

محل شهادت: شلمچه

محل دفن:کازرون گلستان شهدا