3 خرداد سال های 58، 60، 61، 67

تقویم دفاع مقدس

war2

03/03/58

كیسینجر: بهترین فرصت بری اقدام نظامی آمریكا علیه ایران 4 – 3 ماه بعد از گروگانگیری بود.

دولت كانادا از روز پنجشنبه صادرات كلیه كالاهی خود را به ایران ممنوع اعلام كرده است.
دولت مكزیك از روز پنجشنبه تحریم های اقتصادی علیه ایران را بمورد اجرا می‌گذارد.

03/03/60

قاسملو: در مبارزه مسلحانه علیه رژیم جمهوری اسلامی با مجاهدین خلق به توافق رسیده ا‌یم.

03/03/61

فتح خرمشهردر عملیات الی بیت المقدس

03/03/67

دكوئیار: با توجه به عقب‌نشینی اخیر ایران بخصوص از دست دادن فاو ممكن است ایران خط مشی ملیمتری در پیش گیرد

ورود پنج ناو جنگی امریكا به خلیج فارس و خروج چهار واحد دریایی انگلیس از خلیج فارس