8 اردیبهشت سال های 58، 63، 67

تقویم دفاع مقدس
08/02/58

لغو قرارداد خريد شش فروند زيردريائي از آلمان توسط ايران (معادل يك ميليارد مارك)

گزارشهايي از جلسات هيأت حسن نيت نقده – كه براي رسيدگي به وقايع شهر و حل و فصل اختلافهاي دو طرف و عادي سازي امور برگزار شده بود – و بازتاب آن در خبرگزاري فرانسه .

گزارش سياسي – تبليغي حزب دمكرات كردستان از درگيري نقده – كه نمايانگر تلاش اين حزب براي اعاده حيثيت خود است در حالي كه متحمل شكستي غيرمنتظره شده – شامل مظلوم نمايي ؛ گله از همراهان نيمه راه و ترميم پلهاي خراب شده ميان حزب و نظام جديد .

پيام آيت الله شريعتمداري به مردم نقده و دعوت از آنها به حفظ آرامش ، كنار گذاشتن اختلافها و پيش گرفتن صبر و بردباري و ادامه زندگي برادرانه كرد و ترك . از فعاليت شوراي شهر سنندج با احضار پرسنل انتظامي جهت تجديد سازمان .

گفتگوي ” انجمن اسلامي جوانان سنندج ” با علامه احمد مفتي زاده درباره وقايع جاري كردستان و سنندج و نقش عاملان واقعه و گروههاي درگير و ديدگاههاي آنها ؛ اقدامهاي عزالدين و مفتي زاده ؛ چگونگي تهيه متن موسوم به قطعنامه هشت ماده اي خلق كرد و هواداران آن ؛ سابقه انقلابي و مبارزاتي عناصري چون عزالدين حسيني و صارم الدين صادق وزير ي از ديد مفتي زاده ؛ كمكهاي مفتي زاده به چريكهاي فدايي و نتيجه گيري معكوس ؛ نظر مفتي زاده در مورد مليت و نظام شورايي اسلامي ؛ اعتراف مفتي زاده به درگير بودن عناصر ناباب در ماجراي سنندج و …

تلگراف آيت الله شبيرخاقاني به آيت الله طالقاني و متهم كردن دادگاههاي انقلاب و كميته ها به اتخاذ روش انتقامي ؛ گوشزد كردن رعايت حقوق خلقهاي ايران ؛ اعلام انصراف از ترك كشور جهت اصلاح امور . حمله به دفتر نمايندگي روزنامه اطلاعات درخرمشهر در اعتراض به كاربرد عبارت ” عرب زبانان ” به جاي ” خلق عرب ” .

بيانيه سازمان مجاهدين خلق مبني بر اعلام موجوديت و تشكيل جوانان مجاهد . درخواست سازمان مجاهدين خلق از كميته انقلاب اسلامي مستقر در سفارت آمريكا مبني بر همكاري براي يافتن محمدرضا سعادتي

08/02/63

نخست وزير تركيه وارد تهران شد.

08/02/67

انتشار گزارش هيئت كارشناسي سازمان ملل مبني بر تائيد كاربرد سلاح شيميايي در حلبچه

توافق پنج عضو ناتو در مورد افزايش همكاري براي مين‌روبي در آبهاي خلي