ایزدی حسین

ایزدی حسین

شهید: حسین ایزدی

فرزند: قربانعلی

 متولد: 1342/08/26

محل تولد: آبادان

تاریخ شهادت: 1361/08/23

محل شهادت: عین خوش

محل دفن: کازرون بهشت زهرا

به اشتراک بگذارید: