پرآور قاسم

پرآور قاسم

شهید: قاسم پرآور

فرزند: اسماعیل

متولد: 1335

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1359/10/18

محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: کازرون،گلستان شهدا

 

به اشتراک بگذارید: