پویان قنبر

پویان قنبر

شهید: قنبر پویان

فرزند: ماشاءالله

متولد: 1335

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1359/10/15

محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: کازرون گلستان شهدا