رضوی فرد محمدرضا

رضوی فرد محمدرضا

شهید: محمدرضا رضوی فرد

فرزند: احمد

متولد: 1346

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1361/09/01

محل شهادت: عین خوش

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا