اکوان فرامرز

اکوان فرامرز

شهید: فرامرز اکوان

فرزند: محمد

متولد: 1347/03/15

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1367/05/07

محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: کازرون بهشت زهرا