Untitled-01
جستجو
Close this search box.

30 بهمن سال های 58، 62، 63، 65

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

    30/11/58
   

مصاحبه مهندس بازرگان با روزنامه نيويورك تايمز : نيروهاي امنيتي در نبردهاي 9 روز گذشته نابود شدند. در دو هفته آينده كميته انقلاب منحل خواهد شد.

اعلاميه سرلشكر قره‌ني (رئيس ستاد ارتش) خطاب به كليه نيروهاي مسلح مبني بر همكاري با فرماندهان انتصابي همزمان با ادامه مخالفتها با انتصابهاي جديد : اطاعت از فرماندهان و رؤسايي كه با حكم رسمي‌ ستاد كل ارتش ملي انتخاب و به كار مشغول مي‌شوند فريضه‌اي ديني و ملي است.
سفر داريوش فروهر (وزير كار و امور اجتماعي) در رأس هيأتي به كردستان براي بررسي اوضاع منطقه ؛ از جمله ادامه محاصره پادگان مهاباد، حمله و خلع سلاح پاسگاههاي مرزي و مسأله خودمختاري. مذاكرات هيأت اعزامي‌ با مقامهاي محلي از جمله عزالدين حسيني و گروهي كه ” نمايندگان خلق كرد ” خوانده شدند.

گردهمايي گروهي با نام ” نمايندگان شوراهاي انقلابي شهرهاي كردستان ” به همراه عزالدين حسيني، غني بلوريان، قاسملو در مهاباد و صدور قطعنامه هشت ماده‌اي با عنوان ” خواسته‌هاي مردم كردستان”. درخواستهاي مندرج در‌‌اين قطعنامه عبارتند از : تاييد انقلاب اسلامي‌ايران توسط خلق كرد همگام با ديگر خلقهاي‌‌ايران ؛ تامين حق تعيين سرنوشت خلق كرد مثل ساير خلقهاي‌‌ ايران به صورت فدراتيو ؛ شركت زحمتكشان، كارگران و دهقانان در دولت ؛ رفع ستم اقتصادي از كردستان ؛ اداره پادگانها در كردستان زير نظر شوراهاي انقلابي ؛ تبديل ارتش ارتجاعي به ارتش خلقي با تصفيه ارتش ؛ تحويل افسران جنايتكار به خلق كرد ؛ تاييد عزالدين حسيني به عنوان رهبر مذهبي كردستان و اخراج قياده موقت از‌‌ ايران.
ناآراميهاي كردستان و مواضع مقامهاي دولت موقت در‌‌ اين باره ؛ امير‌انتظام : طالباني باعث ناراحتي شده و به چند پاسگاه حمله كرده است. دولت با كمال قدرت از تجزيه كشور جلوگيري خواهد كرد. پيام دكتر سنجابي وزير خارجه به جامعه كرد : اجازه ندهيد توطئه‌گران و خائنان به عنوان جدايي‌طلب يك بار ديگر از ميان شما نفوذ كنند.

هشدار امام خميني در خصوص تلاشهاي سازمان‌‌يافته تشكلهاي مختلف جهت تسلط بر مراكز حياتي كشور و حمله به كساني كه دست به خرابي و اعمال ضداسلامي‌ و انساني زده‌اند و كوشش دارند مراكز حساس را به نفع بيگانگان به دست آورند و تاكيد بر‌‌اينكه قدرت آنان بيش از قدرت شيطاني شاه و پشتيبانان آنان نسبت و‌‌اينكه بايد تمام اقشار به هر اسمي‌كه هستند در تحت پرچم اسلام به فعاليت خود ادامه دهند و اجازه هرج و مرج داده نخواهد شد و نيز دعوت از معلمان براي ساختن‌محيطي كه اطفال را شيربچگان پشت صحنه مقاومت عليه آمريكا و ساير چپاولگران تربيت كنند.
نيويورك‌تايمز به نقل از مهندس بازرگان : چپ‌گراها مي‌توانند حزب كمونيست تشكيل دهند، اما اگر به جنگ و‌‌ايجاد ناآرامي‌ ادامه دهند ما آنها را سركوب مي‌كنيم.

سياست خارجي‌‌ ايران در قبال اسرائيل : اطلاعيه وزارت‌خارجه مبني بر‌اعلام رسمي ‌قطع هرگونه رابطه و همكاري با اسرائيل. اخراج 32 تن از كاركنان دفتر آژانس يهود و ديگر مراكز اسرائيلي در‌‌ايران. متقابلاً به كليه كارمندان‌‌ ايراني رژيم سابق در اسرائيل دستور داده شد كه در اولين فرصت خاك آن كشور را ترك كنند.
انقلاب اسلامي‌ و مسأله فلسطين ؛ ابواياد (مرد شماره 2 ساف) :‌‌ايران بايد به سوي دوستان واقعي‌اش يعني سازمان آزاديبخش فلسطين و شوروي و اردوگاه سوسياليست روي آورد. خبرگزاري وفا : مقر پيشين نمايندگي اسرائيل در تهران به دفتر ساف تبديل خواهد شد. العربي چاپ لبنان : شوروي ابتدا از تاسيس جمهوري اسلامي‌ بيم داشت، ولي اطمينانهايي كه ياسر عرفات به سفير شوروي در بيروت در‌‌اين باره داد موجبات رفع نگراني شورويها را فراهم آورد.

    30/11/62

   

شهادت شيخ راغب به دست صهيونيست‌ها

    30/11/63

   

روز گذشته نمايندگان امريكا و شوروي در وين بمدت پنج ساعت با يكديگر در مورد اختلافات خود در مورد خاورميانه ديدار كردند.

 

    30/11/65
   

تائيد كمك اطلاعاتي آمريكا به عراق توسط واينبرگر.

تحويل يك اسكادران ميگ 25 شوروي به عراق.