امام دوست علی اصغر

امام دوست علی اصغر

شهید: علی اصغر امام دوست

فرزند: شکرالله

متولد: 1338

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1366/02/04

محل شهادت: ماووت کربلای ده

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا

به اشتراک بگذارید: