کتویی زاده ابوذر (رجب)

کتویی زاده ابوذر (رجب)

فرمانده شهید: ابوذر (رجب) کتویی زاده

فرزند: یدالله

 متولد: 1337

محل تولد: آبادان

تاریخ شهادت: 1363/12/25

محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: کازرون گلستان شهدا (سید محمد نوربخش)