اسماعیلی عبدالرحیم

اسماعیلی عبدالرحیم

شهید: عبدالرحیم اسماعیلی

فرزند: بشیر

متولد: 1337

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1361/01/02

محل شهادت: شوش

محل دفن: کازرون گلستان شهدا

به اشتراک بگذارید: