بازیار عبدالرسول

بازیار عبدالرسول

شهید: عبدالرسول (بهادر) بازیار

فرزند: اصغر

متولد: 1344/11/01

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/10/04

محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: کازرون بهشت زهرا

 

به اشتراک بگذارید: