7 بهمن سال های 62، 65

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

07/11/62

ديدار صدام با ريچارد مورفي معاون وزير خارجه آمريكا بررسي جنگ تحميلي

07/11/65

معيري معاون نخست وزير: حمله ايران در نزديكي بصره كه از 19 ديماه آغاز شد مرحله نهايي اين جنگ مي‌باشد و ايران تمايلي به پيشروي به سوي بغداد ندارد.