6 بهمن سال های 59، 63، 64، 65

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

    06/11/59

     
   

بازداشت فرمانده نيروي دريايي (تيمسار دريادار محمود علوي) توسط دادستاني انقلاب اسلامي.

در اين ايام – موج خوشحالي غرب از روي كار آمدن بني‌صدر
در اين ايام – موج انفجارات و خرابكاري‌ها خصوصاً در جنوب و بالاخص در صنعت نفت و گاز

در اين ايام – حملات و درگيريهاي مكرر مرزي بين ايران و عراق

     
    06/11/63

     
   

بدنبال سفرهاي متعدد در منطقه و به خارج از منطقه در سفر اخير فهد به واشنگتن طرح صلح مشترك شوراي همكاري خليج فارس و اروپا ارائه گرديد.

بازگشت ارتشهاي درگير دو كشور به مرزهاي بين‌المللي
تعيين قرارداد 1975 الجزاير بعنوان پايه و اساس حل اختلافات مرزي دو كشور.

تشكيل يك صندق بين‌المللي جهت بازسازي مناطق جنگ زده دو كشور بطوري كه كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و امريكا سهم بزرگتري در تشكيل اين صندق داشته باشند.
بمنظور ارضاي طرفين در اساسنامه پيشنهادي طرح مذكور به مسئوليت آغاز جنگ بر دوش يك كشور و مسئوليت ادامه و استمرار آن بر دوش كشور ديگر انداخته مي‌شود.

و در صورت رد طرح مذكور از سوي يكي از طرفين درگير جنگ، طرف رد كننده مسئوليت اقداماتي كه از سوي سازمان ملل بر عليه اين كشور اتخاذ خواهد شد را بعهده خواهد گرفت.

     
    06/11/64

   

ديدار ويليام كلارك مشاور سابق امنيت ملي ريگان با صدام در بغداد

    06/11/65
   

تشكيل كنفرانس سران اسلامي در كويت – بررسي ايران و عراق.

وزير خارجه كويت: ما از عدم حضور ايران در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در كويت بسيار غمگين شده‌ايم. كنفرانس اسلامي در صورت حضور برادران ايراني براي حل جنگ فرصت خوبي بوده و خواهد بود.