29 آذر سال های 58، 59، 62، 64

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

    29/09/58

   

تصميم آمريكا به محاصره دريائي ايران به محض شروع محاكمه گروگان ها.

    29/09/59

اخبار جبهه ها ، آتش توپخانه دشمن در سوسنگرد ـ عمليات نفوذي خودي در سومار و گيلان غرب ـ پاكسازي و درگيري با ضد انقلاب در روستاهاي مياندوآب .

عمليات چريكي مخالفان رژيم عراق در حمله به پاسگاههاي نظامي شمال اين كشور و نيز انجام عمليات خرابكارانه در خط لوله نفتي عراق كه از سوريه ميگذرد . مواضع سوريه و الجزاير درباره مالكيت جزاير سهگانه خليج فارس .

گزارش و تحليل مجله تايم ، درباره عدم تغيير در وضعيت جنگ عليرغم تلفات طرفين . گزارش از جبهه هاي ايران و روحيه رزمندگان اسلام توسط خبرنگاران غربي كه از جبهه ها بازديد كردهاند .

راديو امّان : در حالي كه ارتش عراق كنترل كامل اوضاع را در دست دارد . بحران داخلي ايران تدريجاً به صفوف ارتش در جبهه هاي جنگ سرايت ميكند . تاكنون كوشش براي نجات اوضاع بيفايده بوده و بحران به مرحله خطرناكي رسيده است .

تحليل روزنامه انقلاب اسلامي از فرماندهان لغو راهپيمايي پنجشنبه ( 27/9/1359 ) توسط امام و تاكيد بر اينكه در قطعنامه راهپيمايي احتمالاً راجع به تعويض فرمانده كل قوا صحبتي ميشد كه فاجعه بود و خوزستان از دست ميرفت و نيز بيان اينكه راهپيمايي به دقت توسط ايادي حزب توده طراحي شده بود و رئيس جمهور و دفتر وي آماج حملات بوده است .

عقب نشيني از شمال غربي سوسنگرد و تقويت نيرو در جنوب آن و احتمال حمله به هويزه . اجراي آتش شديد توپخانه روي شهرهاي اهواز ، آبادان و دزفول . عمليات نفوذي موفق سپاه در كورهموش ( قصرشيرين ) و عمليات ناموفق ضد انقلاب در مياندوآب .

نامه يك نفر از پاسداران اعزامي به جبهه گيلان غرب ، به شوراي عالي دفاع ، در توضيح نابساماني هاي جبهه هاي غرب كشور و تشريح انتقادآميز اوضاع در منطقه گيلان غرب .

اعلام مواضع جمهوري اسلامي در مصاحبه رئيس مجلس ( آقاي هاشمي رفسنجاني ) با راديو كلن درباره تحريم اقتصادي غرب ، خريد سلاح از بلوك شرق ، طولاني شدن جنگ ، خسارات اقتصادي ايران ، تنگه هرمز و مذاكرات صلح .

مذاكره وزراي خارجه عراق و امريكا در پوشش تلاشهاي صلح و تحليل گاردين از محاسبات عراق راجع به روندي كه در پيش روي ايران و عراق است و راه مذاكرات صلح را باز ميكند : ايران قادر به بازپس گيري اراضي خود با حملات نظامي نخواهد بود و عراق به جز ادعاي حق حاكميت بر شطالعرب ادعاهاي ديگر از جمله سه جزيره را از مذاكرات نهايي حذف خواهد كرد .

استراتژي آمريكا در تفسير مفصل ” ميدل ايست ” : ـ امريكا علاقه اي به پيروزي ايران يا عراق در جنگ ندارد . ـ در نتيجه اين جنگ ، عربستان و شيخ نشين هاي خليج فارس تمايل بيشتري به چتر حمايتي امريكا نشان خواهند داد . ـ امريكا به سرعت مشغول تجهيز نيروهاي ضربت ( واكنش سريع ) و آماده كردن پايگاههاي نظامي منطقه اي براي خود در سومالي ، عمان ، كينا ، ديه گوگارسيا و مصر ميباشد .

     
    29/09/62

   

عمليات اميرالمومنين.

    2909/64

درخواست عراق از شوروي جهت خريد موشكهاي اس-اس-21 و تانكهاي تي72 و هواپيماهاي ميگ27
موافقت شوروي در ارسال تسليحات بسيار پيشرفته به عراق.