24 دی سال های 58، 66

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

 

24/10/58

دستور اخراج كليه خبرنگاران آمريكايي از ايران توسط شوراي انقلاب.

24/10/66

عمليات بيت‌المقدس – 2 .