20 آبان سال 59

تقویم دفاع مقدس

war2

20/08/59

عمده ترين درگيريهاي جنوب : تقويت نيرو و تلاش دشمن براي پيشروي در سوسنگرد و مقاومت خودي .

درگيري در دالاهو و جلسه ضد انقلاب با نماينده حزب بعث در بوكان .

تحليل رئيس جمهور ( بني صدر ) از عوامل ضعف و قوتهاي سه نيروي هوايي ، دريائي و زميني ارتش با تكيه بر اين مساله كه هر جا

نيروهاي مسلح تشكيل شده بعد از انقلاب حضور و دخالتي نداشته اند ، ارتش قوي است و بالعكس .

همچنين انتقاد به آنان كه مي گويند اگر مقاومت مردمي در خرمشهر نبود خرمشهر از اول سقوط كرده بود .

نامه مفصل سپاه خوزستان درباره جنگ و معضلات آن ، با تكيه بر افشاي نقش تضعيف كننده جريانهاي ضدخط امام در جنگ .

تحليل مسئول واحد اطلاعات و عضو شوراي فرماندهي سپاه ( محسن رضايي ) از جنگ : عراق منافع خود را با امريكا هماهنگ كرد و كلاه بزرگي بر سر شوروي رفت.

تظاهرات در قم به حمايت از بني صدر و قطب زاده و طرح تلويحي عدم دخالت روحانيون در مسائل كشور و پرداختن به ارشاد و درخواست تلويحي انحلال حزب جمهوري اسلامي در قطعنامه راهپيمائي .

تلاشهاي صلح دبير كل سازمان ملل ، هند ، كوبا ، سازمان آزادي بخش فلسطين ( غيرمتعهدها ) و حبيب شطي دبيركل كنفرانس اسلامي .

انعكاس سفر طارق عزيز به مسكو و بحث پيرامون روابط عراق و شوروي .

مواضع متضاد ليبي و اردن در قبال ايران و عراق .

گزارش و جمع بندي راديو لندن از اوضاع جبهه هاي قصرشيرين ، مهران ، خرمشهر ، آبادان ، اهواز و دزفول : پيشرفت طرفين مختصر است .

دو تحليل از جنگ و آينده آن : خبرگزاري فرانسه : براي پايان جنگ يا ديپلماسي شرق و غرب بايد دخالت كند و يا ايران امروز از بين برود .

راديو لندن : اگر در چند روز اول جنگ با رژيم آيتالله خميني سقوط ميكرد و يا آبادان و خرمشهر تصرف ميشد ، رئيس جمهور عراق مشكلي نداشت . امّا اخيراً براي توجيه اقدامات خود در رقابت با آيت الله خميني اين جنگ را دفاع از اسلام خوانده است .

فرماندهي كل ارتش عراق شركت زنان عراقي در جنگ را بررسي ميكند .

الوطن چاپ كويت : عراق تصميمات لازم براي پيوستن خرمشهر به خاك عراق را اتخاذ كرده است .

گزارش استانداري خوزستان در مورد نابساماني جنگ زدگان بهبهان .

احتمال فروش اوراق قرضه براي جبران بودجه ناشي از قطع درآمد نفت .

ژاپن به دولت ايران اطلاع داد كه پروژه پتروشيمي امام خميني را از سر نخواهد گرفت مگر آنكه جنگ ايران و عراق قطع شود .