2 دی سال های 58، 59، 61، 63

روز شمار دفاع مقدس

    02/10/58

تحريم اقتصادي ايران از سوي ژاپن در صورت تصويب شوراي امنيت سازمان ملل.

    02/10/59

   

جبهه هاي جنوب : عقب نشيني و تقويت نيروهاي دشمن در الله اكبر در تحليل سپاه خوزستان .

عمليات كمين سپاه عليه نيروهاي دشمن در دشت عباس .

گزارشي از شهر اشغال شده بستان .

طارق عزيز در سفر به فرانسه : عراق اهداف نظامي مورد نياز خود را در اين جنگ بدست آورده و اكنون براي انجام مذاكرات صلح از يك موضع قوي آماده است .

عراق از اقليتهاي ايراني كه براي خودمختاري مبارزه ميكنند حمايت ميكند و تا بتواند به آنان كمك ميكند .

تندتر شدن مواضع آمريكا در قبال گروگانها و جنگ تبليغاتي رسانه هاي غربي عليه ايران .اعلام مواضع رئيس مجلس در اين باره و اعلام آمادگي براي مقابله با توطئه هاي آمريكا .

    02/10/61

   

ملاقات رجوي و طارق عزيز بمدت چهار ساعت.

هشدار سوليوان سفير سابق امريكا در ايران مبني بر سقوط صدام در سال 1982.

    02/10/63

   

پايان كنفرانس اسلامي بدون تصويب قطعنامه‌اي در رابطه با جنگ عراق با ايران.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید