Untitled-01
جستجو
Close this search box.

19 بهمن سال 62

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

19/11/62

 

امام: اگر صدام شهرهاي ما را بزند تودهني خواهد خرد.