12 اردیبهشت سال های 58، 60، 64

تقویم دفاع مقدس

war2

12/02/58

انتشار اطلاعیه سازمانها و كانونهای موسوم به ” خلق عرب ” در حمایت از آیت الله شبیرخاقانی و عزل فوری مدنی از سمت استانداری خوزستان .

ترور آیت الله مرتضی مطهری ( عضو شورای انقلاب ) به دست گروه فرقان .

پیام امام خمینی به مناسبت شهادت آیت الله مرتضی مطهری و اعلام عزای عمومی . پیام شورای انقلاب به مناسبت شهادت آیت الله مطهری عضو این شورا و تاكید بر تلاش بی وقفه برای به ثمر رساندن انقلاب .

اعلام مواضع حزب جمهوری اسلامی ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، حزب جمهوری خلق مسلمان ، نهضت آزادی ، سازمان مجاهدین خلق ، سازمان چریكهای فدایی خلق ، حزب توده ، سازمان پیكار در راه آزادی طبقه كارگر ، سازمان انقلابی و جبهه ملّی دربارة ترور آیت الله مطهری .

بیانیه جنبش مسلمانان مبارز در تشریح دیدگاههای فكری و سیاسی خود : پیروزی زودرس انقلاب و ضعف كادرها ؛ ارتش تصفیه نشده پایگاه آمریكا است ، خودمختاری اقوام در امور داخلی در عین متابعت از ضوابط مشترك فرهنگ اسلامی .

دعوت ” معلمان پیشگام تهران ” – وابسته به سازمان چریكهای فدایی – از معلمان كشور به شركت در مراسم این سازمان كه برای بزرگداشت مقام معلم در روز 12/2/1358 برگزار می شود .

گزارش قرارگاه سیا در تهران با قید ” بكلی سری ” درباره چگونگی تبادل اطلاعات با آیت الله شریعتمداری و گزارش رادیو آمریكا از تصمیم گیری كنگره آن كشور مبنی بر خرید چهار فروند كشتی جنگ سفارش داده شده از زمان شاه كه قرارداد آن به دستور نظام جدید لغو شده است . .

12/02/60

آزادسازی جنگ حاجیان محور گیلانغرب

12/02/64

هاشمی: این مقدار فشار در تاریخ جنگ ( بر ما) بی‌سابقه است. این فشارها از لحاظ نظامی نیست بلكه بیشتر از لحاظ سیاسی است.

اعتراف منابع آمریكایی مبنی بر انتقال هواپیماهای آواكس از پایگاههای هوایی ظهران در عربستان به پایگاه حبانیه بزرگترین پایگاه هوایی عراق.