12 آذر سال های 59، 60، 66

روز شمار دفاع مقدس

    12/09/59

   

اقدامات مهندسي خودي در هدايت آب كارون به جنوب جاده حميديه ـ اهواز و تحركات ايذايي و محدود در جبهه هاي جنوبي و ميانه .

موضع ايران در قبال خريد سلاح از شوروي .

نامه سپاه پاسداران به قذافي رهبر ليبي و طرح پيشنهادي سفير ليبي در مورد تشكيل جبهه اي متشكل از الجزاير ، سوريه ، ليبي ، ساف و ايران .

توضيحاتي پيرامون طرح ادغام بسيج در سپاه و علل تأخير انتخاب وزراي باقيمانده دولت رجائي .

بازتاب تحويل گروگانها به دولت و تأثير منفي عدم توافق سياسي در حل مسئله گروگانها .

    12/09/60

عملیات ضربت ذوالفقار.

عملیات لا اله الا الله محمد رسول الله.

    12/09/66

  

مذاكرات فرانسه به ايران پيرامون آزادي گروگانها و مصالحه كلي .

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید