10 بهمن سال های 58، 60، 61، 63، 64

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

    10/11/58
   

اعلام خرسندي امريكائيان از روي كارآمدن بني‌صدر

پيشنهاد برقراري مجدد رابطه با ايران توسط كارتر

    10/11/60

   

هيگ در لندن: پيشرفتهائي براي صلح در خاورميانه فراهم شده است.

    10/11/61

   

فروش تانك تي59 از سوي چين به عراق (اشغال از طريق عربستان به عراق)

عمليات محرم

    10/11/63

   

موافقت آمريكا با اعطاي وامي به ميزان 47 ميليون دلار به عراق.

    10/11/64

   

ديدار معاون اول وزير خارجه شوروي (گرنيكو) از ايران. وي بالاترين مقام روسي است كه از ايران ديدار مي‌كند و محور صحبتها مشكل سلاحهاي روسي كه مورد استفاده عراقيهاست، مساله افغانستان و مشكل حزب توده مي‌باشد.