10 آذر سال های 58، 59، 65

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

10/09/58

استعفاي بني‌صدر از وزارت خارجه بعلت اقدامات راديو تلويزيون در محكم نمودن شوراي امنيت و انتصاب قطب‌زاده بجاي وي.
اعلام آتش‌بس توسط شيخ عزالدين حسيني در كردستان.

10/09/59

جبهه هاي جنوب : تقويت نيرو در سوسنگرد ـ درگيري محدود خودي و دشمن در دارخوين ـ رها ساختن آب و اجراي آتش خودي عليه مواضع عراقيها در دب حردان .

جبهه هاي شمال : گزارشي از اوضاع گروههاي ضد انقلاب در نودشه و اورامان .

گزارش ” لوماتن ” از نبردهاي دريايي اخير ايران و عراق . تظاهرات و درگيريهاي خياباني مربوط به اختلافات سياسي داخلي حكومت و انعكاس آن در رسانه هاي بيگانه .

سخنان عبدالعزيز ، وزير مشاور در امور كابينه كويت درباره اتحاديه جديد منطقه اي در دست تأسيس و اينكه اين اتحاديه برخلاف نظرات آيت ا … خامنه اي نماينده امام خميني در شوراي عالي دفاع ايران ، عليه ايران نيست .

10/09/65

گسترش حملات نيروي هوايي عراق به تاسيسات نفتي ايران.