وصیتنامه شهید کرامت اله ابراهیم پور

وصیتنامه شهید کرامت اله ابراهیم پور
خداوند مي فرمايد حکم جهاد براي شما مقدر گرديد و حال آن که بر شما ناگوار و مکروه است ليکن چه بسيار شود که چيزي را شما ناگوار شماريد ولي به حقيقت خير و صلاح شما در آن بوده و چه بسيار شود که دوستدار چيزي هستيد و در واقع شر و فساد شما در آن است و خداوند به مصالح امور داناست و شما نادانيد.

متن وصیتنامه شهید ابرهیم پور کرامت الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

” ان الذين آمنوا و الذين هاجروا و جاهدوا في سبيل الله اولئک يرجون رحمت الله و لله غفور رحيم ” آنان که اسلام را پذيرفتند و از وطن خود هجرت نموده در راه خدا جهاد کردند اينان اميدوار و منتظر رحمت خدا باشند که خدا بر آن ها بخشاينده و مهربان است .

خداوند مي فرمايد حکم جهاد براي شما مقدر گرديد و حال آن که بر شما ناگوار و مکروه است ليکن چه بسيار شود که چيزي را شما ناگوار شماريد ولي به حقيقت خير و صلاح شما در آن بوده و چه بسيار شود که دوستدار چيزي هستيد و در واقع شر و فساد شما در آن است و خداوند به مصالح امور داناست و شما نادانيد.

اگر به شما آسيبي رسيد به دشمنان شما نيز شکست و آسيبي سخت رسيد چنان که آن ها مقاومت کردند شما نيز بايد مقاومت کنيد اين روزها را به اختلاف ميان خلايق مي گردانيم که مقام اهل ايمان به امتحان معلوم شود تا از شما مؤمنان هر که ثابت در دين است مانند علي (ع) گواه ديگران کند و خداوند ستمکاران را دوست ندارد.

هدف من از رفتن به جبهه در وهله اول رضاي و خشنودي خداوند سبحان است و سپس پاسخ گفتن به نداي امام عزيزمان اين حسين زمان که با رهبري خويش ما را به وادي ايمان هدايت فرمودند.

من با وجودي که 18 ماه از خدمت سربازي خود را در جبهه گذرانيده بودم بارها خواستم بروم ولي شرايط مساعد نبود و هم اکنون مي روم که به کاروان اباعبدالله بپيوندم باشد که زيارت کربلا نصيبمان گردد . 8/10/1364 والسلام .