وصیتنامه شهید ابراهیم باقری زاده

وصیتنامه شهید ابراهیم باقری زاده

وصیتنامه شهید ابراهیم باقری زاده:

اگر خدای نكرده یك روز بین شما برادران حزب الهی و مؤمن اختلاف پیش بیاید. دسته‌دسته و گروه‌گروه مانند لبنان و غیره شوید اسلام و جمهوری اسلامی ضربه بسیار سنگینی می‌خورد، لذا از شما می‌خواهم كه از این اختلافات جزئی دست بردارید و مانند همیشه با یكدیگر متحد شوید.

همانطور كه امام امت فرموده‌اند مساجد سنگر است سنگرها را رها نكنید. شما هم به امام امت این پیر جماران و امید مستضعفان جهان لبیك بگوئید و مساجد را خالی نگذارید و ستاد مقاومت مساجد را همیشه گرم نگه دارید و نماز دشمن شكن جمعه و جماعات مسلمین، دعاهای توسل و كمیل دیدار از خانواده‌های شهدا، مفقودین، همچنین دیدار از معلولین و مجروحین را فراموش نكنید زیرا اگر خدای ناكرده یك روز بیاید كه شما این مكانهای مقدس را خالی بگذارید و در صحنه نباشید دشمن پیروز خواهد شد.

به شادی ما شهدا هم شاد باشید و این كار را در نظر بگیرید كه همین شهدا و ادامه دهندگان راه شهدا هستند كه دشمنان اسلام را به گریه انداخته‌اند و پشت آنها را به خاك رسانده‌اند و آنها را از رسیدن به اهداف پلیدشان ناامید كرده‌اند.

وصیت‌ او همیشه نماز اول وقت و شركت در نماز جماعت و دعای كمیل و دعای توسل بود زیارت عاشورای او ترك نمی شد و اگر می‌دید كه كسی شركت نمی‌كرد ناراحت می‌شد.