آشتاب مسلم

آشتاب مسلم

 فرمانده شهید: مسلم آشتاب

فرزند: شکرالله

متولد: 1342

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/11/08

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کازرون گلستان شهدا