قسمتی از وصیتنامه و نامه سردارشهید دکتر علی اکبر پیرویان

قسمتی از وصیتنامه و نامه سردارشهید دکتر علی اکبر پیرویان
هیچ‌وقت نمی‌توان و نباید یك فرد اگر متقی است بگوید من كاری را كه باید انجام دهم، به انجام رسانده ام و دیگر چیزی به من مربوط نیست و فخر فروشی كند، بلكه همانند علی(ع) باشد كه همیشه می‌نالید.

قسمتی از وصیت‌نامه، و نامه سردار شهید دکتر علی اکبر پیرویان

 

دیدگاه‌ها و خط فكری علی اكبر از لابلای نامه‌هایش.

 

صراط مستقیم راه امام است و دیگران بر باطلند.

26/2/59

باید روحانیون شهرستانها نیز خودشان را اصلاح كنند چرا كه اگر یك فرد غیر روحانی مدتاً هم كار خلاف بكند هیچ در چشم مردم جلوه ندارد اما یك روحانی، یك كار خلاف بكند بزرگ می‌شود.

26/2/59

——–

بهرحال من برای مدتی به افغانستان می‌روم و انشاءالله اگر برگشتم باز همدیگر را خواهیم دید. وگرنه دیدار به قیامت.

———

بهرحال باید با كفر از هر نوعی و در هر زمانی و در هر جبهه‌ای جنگید. چه آمریكا باشد، چه روسیه چه چین باشد. چه ژاپن و چه ضدانقلاب داخلی…

 

زندگینامه سردار شهید علی اکبر پیرویان

 

گوشه‌ای از نامه‌ اكبر در اثنای هجرت به افغانستان

26/2/59

———

مرگ تحول است از یك زندگی به زندگی دیگر.

26/2/59

———-

اگرچه وقتی اوضاع مملكت و دنیا این چنین بهم ریخته است و گرسنگان در گوشه‌ای و ثروتمندان در گوشه دیگر یكی از نداری لخت و دیگری در كام گرفتن لخت نمی‌توان آرام بود و شاد زیست چنانچه امام علی(ع) می‌فرماید حداوند از آنانكه می‌فهمند قول گرفته كه در برابر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم آرام ننشینند.

17/12/57

——-

هیچ‌وقت نمی‌توان و نباید یك فرد اگر متقی است بگوید من كاری را كه باید انجام دهم، به انجام رسانده ام و دیگر چیزی به من مربوط نیست و فخر فروشی كند، بلكه همانند علی(ع) باشد كه همیشه می‌نالید.

«آه از راه دراز و توشة كم»

17/12/57

———

البته یك فرمول است كه می‌گوید: (1=واقعیت×ادعا  =واقعیت) یعنی هركس كه ادعایش بیشتر باشد چیزی درش نیست و حالا موضوع اینها شده مرتب كارگر، كارگر می‌كنند و داس و چكش به در و دیوار می‌كشند.

17/12/57

———

وقتی كه منطق كور می‌شود، زور حاكم می‌شود البته در مورد كسانی كه منطق را قبول ندارند و می‌خواهند حتماً حرف خودشان را به كرسی بنشانند. (مجاهدین)

10/2/58