زندگینامه شهید کرامت اله ابراهیم پور

وصیتنامه شهید کرامت اله ابراهیم پور
دو سال سربازي را در جبهه شلمچه با زخمي شدن و شيميايي شدن به پايان رسانید. بعد از آن دوران تربيت معلم در جهرم را سپري کرد و در اين حين به جبهه رفت، در عمليات فاو شرکت نمود و پيروز شدند و بعد از آن در روستاي عبدوئي به شغل شريف معلمي مشغول گردید.

متن زندگینامه شهید:

بسم رب الشهداء و الصديقين

شهيد کرامت الله ابراهيم پور در تاريخ 10/5/1341 در روستاي عبدوئي از توابع کازرون در يک خانواده مذهبي و مؤمن چشم به جهان گشود . پدرش نظامي و درجه دار ژاندارمري بود زماني که شهيد در سن هفت سالگي بودند پدرش بر اثر واژگون شدن ماشين جيپي که در آن بود کشته شده و شهيد يتيم مي شود.

دوره ابتدايي را در روستاي عبدوئي به پايان رسانيد و به علت نبودن مدرسه راهنمايي در روستا به کازرون مي آمد و دوره دبيرستان با نمرات عالي سپري نمود روزهاي تعطيل مشغول به کارگري بود تا بتواند کمبود پدر را جبران کند در حين تحصيل تصادف کرده و مدت 2 ماه در بيمارستان نمازي شيراز بستري بود . تا اين که دفترچه خدمت سربازي را گرفت و به خدمت رفت دوران آموزشي خود را در کرمان گذراند و بعد از تقسيم، مستقيم به شلمچه اعزام گردید.

دو سال سربازي را در جبهه شلمچه با زخمي شدن و شيميايي شدن به پايان رسانید. بعد از آن دوران تربيت معلم در جهرم را سپري کرد و در اين حين به جبهه رفت، در عمليات فاو شرکت نمود و پيروز شدند و بعد از آن در روستاي عبدوئي به شغل شريف معلمي مشغول گردید.

در همان جا پايگاه مقاومت تشکيل داد و تعداد بسياري از جوانان را آموزش نظامی داد و شب ها رزم شبانه انجام اجرا می کرد که تعدادي از همين جوانان آموزش دیده را به جبهه اعزم نمود. در سال 1367 در لشکر 19 فجر مشغول نبرد بود که دشمن تک سنگینی را در شلمچه انجام داد که تعدادی از همرزمانش هم شهيد شدند.

مدتی بعد به جزيره مجنون رفت که پس از مدتی باز هم بعثی های عراقی اقدام به پاتک دیگری کردند و کرامت اله که در حین رزم آبرساني هم می کرد. نيروهاي بعثي عراق حملات خود را گسترده تر کردند و در مورخه 4/4/1367 ساعت 30/3 شب هنگامی که جزيره مجنون را بمباران شيميايي کردند به شهادت رسید.

مدتی مفقودالاثر  بود که بعدها پیکر پاکش تفهص و در گلستان شهدای کازرون در کنار دیگر همرزمانش به خاک سپرده شد.

روحش شاد و يادش گرامي باد.