شکست طرح «یینون» و شکل‌گیری جبهه مقاومت

شکست طرح «یینون» و شکل‌گیری جبهه مقاومت

براساس طرح یینون رژیم صهیونیستی باید محیط ژئوپلیتیک خود را از طریق بالکانیزه کردن، کشور‌های عربی اطراف را به کشور‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر تبدیل کند تا بتواند قدرت مطلق منطقه باشد؛ به این منظور داعش را ایجاد کرد، اما این طرح نیز توسط محور مقاومت و سردار سلیمانی شکست خورد.

می‌خواهم زندگی کنم!

می خواهم زندگی کنم!

مبارزه یک مادر “آواره” در غزه و در شرایطی که رژیم اسرائیل مردم را بمباران می‌کند می‌خواهم زندگی کنم! مرام حُمِید، نویسنده و خبرنگاری است که از روزهای بمباران در […]