الله وردی بهمن

الله وردی بهمن

شهید: بهمن الله وردی

فرزند: محمدعلی

متولد: 1337

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1359/11/16

محل شهادت: آبادان

عضویت: سپاه پاسداران

محل دفن: کازرون،گلستان شهدا

به اشتراک بگذارید: