باغبانی رضا(کاووس)

باغبانی رضا(کاووس)

شهید : رضا(کاووس) باغبانی

فرزند : حسین

متولد : ۱۳۵۲

محل تولد : کازرون

تاریخ شهادت : ۱۳۷۲/۰۱/۱۴

محل شهادت : مهاباد

محل دفن : کازرون امامزاده سیدمحمد نوربخش