باباسالاری صدراله

باباسالاری صدراله

شهید : صدراله باباسالاری

فرزند : علی

متولد : ۱۳۲۰

محل تولد : محل الدین

تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۳

محل شهادت : شرق دجله (عملیات بدر)

محل دفن : امام زاده علی خشت

به اشتراک بگذارید: