ایمانی نصراله

ایمانی نصراله

شهید: نصراله ایمانی

فرزند: محمدصادق

متولد: 1337

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1361/02/20

محل شهادت: اهواز – خرمشهر

محل دفن: کازرون گلستان شهدا