اولیاء حسن

اولیاء حسن

شهید : حسن اولیاء

فرزند :

متولد :

محل تولد : کازرون

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

محل دفن : کازرون – امامزاده سیدمحمد نوربخش

به اشتراک بگذارید: