انصاری علی

انصاری علی

شهید: علی انصاری

فرزند: حسین

متولد: ۱۳۳۹/۳/۱۵

محل تولد: کازرون – پاپون

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۷/۱۴

محل شهادت: تبریز

محل دفن: کازرون – پاپون

 

به اشتراک بگذارید: