انصاری مسعود

انصاری مسعود

شهید : مسعود انصاری

فرزند : خدارحم

متولد : ۱۳۴۲

محل تولد :

تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۴

محل شهادت :

محل دفن : پاپون علیا